Prezidenti konference

Alena Měchurová

Miloš Mlynček

Viceprezidenti konference

Alexandra Stará

Igor Rusňák

Předseda vědecké rady

Vladimír Dvořák

Vědecká rada konference

Jozef Adam, Tibor Bielik, Miroslav Borovský, Pavel Calda, David Cibula, Pavel Čepický, Ján Danko, Tomáš Danys, Vladimír Dvořák, Jaroslav Feyereisl, Olga Hlaváčková, Ivan Hollý, Karol Holomáň, Ivan Huvar, Ľudovít Janek st., Miroslav Korbeľ, Štefan Lukačin, Alois Martan, Alena Měchurová, Miloš Mlynček, Ľuboslav Mráz, Jan Nový, Martin Procházka, Martin Redecha, Zdeněk Rokyta, Igor Rusňák, Aleš Skřivánek, Alexandra Stará, Ján Štencl, Jiří Štěpán, Zdeněk Tesař, Vít Unzeitig, Michal Valent, Petr Velebil, Jozef Višňovský, Marián Tholt